Veebipoe tellimis-, tarne- ja maksetingimused

ÜLDISED TINGIMUSED

Veebipood on kauplemiskoht, mille omanik ja haldaja on Suomen Rakennusmedia Oy (Y-kood 0556229-9). Neid lepingutingimusi kohaldatakse Suomen Rakennusmedia Oy ja tema klientide vaheliste kaubandussuhete suhtes. Suomen Rakennusmedial on õigus neid lepingutingimusi ette teatamata ajakohastada. Tellimustele kohaldatakse tellimise hetkel kehtinud lepingutingimusi.

Suomen Rakennusmedia Oy ei vastuta vääramatust jõust põhjustatud kahjude eest. Vääramatu jõuna käsitletakse sellist ettenägematut asjaolu või asjaolude muutumist, mis ei ole Suomen Rakennusmedia Oy võimuses. Suomen Rakennusmedia Oy on kohustatud klienti vääramatust jõust viivitamatult teavitama.

TOOTED

Toote kasutusõigus algab pärast seda, kui Suomen Rakennusmedia Oy annab tellija poolt nimetatud kasutajale kasutajanime ja parooli. Isiklik kasutajalitsents kehtib vastavalt iga konkreetse koolituse tingimustele tellimusperioodi algusest kuni selle lõpuni.

Püsitellimuste arveldamine leiab aset tellimusperioodi alguses. Püsitellimus pikeneb automaatselt, välja arvatud juhul, kui leping lõpetatakse enne järgmise tellimusperioodi algust.
Tellija saab püsitellimuse lõpetada, logides sisse tellija haldamise vaatele veebipoes või teavitades lõpetamisest kirjalikult e-posti aadressil ekoulutukset@rateko.fi. Lõpetamine jõustub uue arveldusperioodi alguses. Tellimus tuleb lõpetada vähemalt üks (1) kuu enne uue arveldusperioodi algust.

Koolitustoode on isiklik, koolituse linki ei tohi teistega jagada ning koolitusel osalemise õigust ei tohi teisele isikule üle anda. Suomen Rakennusmedia Oy-l on õigus kõrvaldada koolituselt isikud, kellel puudub õigus koolitusel osaleda.
ePerehdytys, eKosteus
ePerehdytys ja eKosteus tellitakse püsitellimusena, millisel juhul tellimus jätkub eraldi teadaandeta. Kursuse ePerehdytys tellimusperiood kestab 12 kuud alates sisselogimisandmete vastuvõtmisest, kursuse eKosteus tellimusperiood 5 aastat alates sisselogimisandmete vastuvõtmisest. Kumbki on tellitav ka ühekordse tellimusena.
eTeline, eKatto, eKierrätys, eKestävyys ja eTiivistys
eTeline, eKatto, eKierrätys, eKestävyys ja eTiivistys tellitakse ühekordse tellimusena. Tellimus kehtib koolitusest olenevalt 1 kuu kuni 12 kuud tellimusest alates. Kasutusõigus hakkab kehtima pärast sisselogimisandmete saatmist.

HINNAKIRI

Suomen Rakennusmedia Oy teenusekasutustasud põhinevad kehtival hinnakirjal. Hindadele lisandub kehtiv käibemaks. Koolitusekohase hinnateabe leidmiseks külastage aadressi https://verkkokauppa.rateko.fi/ või võtke ühendust Suomen Rakennusmedia Oy klienditeenindusega.

Tellija on kohustatud vajadusel tõendama soodustuse aluseks olevat liikmesust. Vastasel juhul on Suomen Rakennusmedia Oy-l õigus esitada tarnitud toote või teenuse eest arve tavahinnaga või arveldada tagantjärele tavahinna ja liikmehinna vahe. Liikmesust puudutavad küsimused võib saata Suomen Rakennusmedia Oy klienditeenindusele aadressil ekoulutukset@rateko.fi.


MAKSETEENUSE JA INTERNETIPANGA PAKKUJA

Maksevahendusteenust osutab ja makseteenust pakub Paytrail Oyj (2122839-7) koostöös Soome pankade ning krediidiasutustega. Paytrail Oyj on makse saaja pangaväljavõttel või kaardiarvel ning edastab makse müüjale. Paytrail Oyj-l on makseasutuse tegevusluba.

Paytrail Oyj, Y-kood 2552865-3
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

https://www.paytrail.com/


MAKSETÄHTAEG JA ARVELDUSTASU

Maksetähtaeg on 14 päeva.
Arvetele lisandub arveldushetkel kehtiv arveldustasu. Hetkel (03.02.2023) kehtiv arveldustasu on 0 € (+ KM 0%). Soovi korral väljastame arve paberkandjal. Niisugusel juhul kehtib paberarve lisatasu 5 € (+ KM 24%).

KLIENT JA ANDMEKAITSE

Klient on tellimust vormistades kohustatud sisestama tellimuse vormile tõele vastavad nõutavad andmed. Klientide andmed salvestatakse veebipoe kasutajate registrisse. Kõiki registrisse salvestatud andmeid kasutatakse ja säilitatakse kliendisuhte alalhoidmise ning koolitustoodete kasutamise eesmärgil.

Tellimusega seoses sisestatud osalejate andmed salvestatakse Suomen Rakennusmedia Oy veebikoolitustel osalejate andmete registrisse. Tulemusteave edastatakse Vastuu Groupi elektroonilistele teenustele ja Zeroni läbipääsusüsteemile. Lisateavet leiate isikuandmete kaitse avaldusest https://rateko.fi/ekoulutus/tietosuojaseloste.
Suomen Rakennusmedia Oy võib registris olevaid andmeid loovutada temaga samasse gruppi kuuluvale Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO-le põhjendatud otstarbel (näiteks otseturundus) vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Klient võib keelata oma andmete kasutamise ja töötlemise turunduseesmärkidel ning kontrollida ennast puudutavaid andmeid, pöördudes Suomen Rakennusmedia klienditeeninduse poole. Pöördumised peavad olema kirjalikud ja need tuleb saata allkirjastatult aadressile Suomen Rakennusmedia Oy/asiakaspalvelu, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. 

Isikuandmete kaitse üldmäärusele vastava isikuandmete kaitse avaldusega saab tutvuda aadressil Suomen Rakennusmedia Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki ja https://rateko.fi/ekoulutus/tietosuojaseloste.

Uuendatud 11.3.2024