Beställnings-, leverans- och betalningsvillkor för webbutik

ALLMÄNNA VILLKOR

Webbutiken är en marknadsplats som ägs och drivs av Suomen Rakennusmedia Oy (FO-nummer 0556229-9). Dessa avtalsvillkor tillämpas på affärsförbindelsen mellan Suomen Rakennusmedia Oy och dess kunder. Suomen Rakennusmedia har rätt att uppdatera dessa villkor utan föregående meddelande. På beställningar tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen.

Suomen Rakennusmedia Oy ansvarar inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder. Med oöverstigligt hinder avses sådan oförutsebar omständighet eller förändring av omständigheterna som ligger utanför Suomen Rakennusmedia Oy:s kontroll. Suomen Rakennusmedia Oy är skyldigt att utan dröjsmål meddela kunden oöverstigligt hinder.

PRODUKTER

Produktlicensen börjar gälla när Suomen Rakennusmedia Oy har överlämnat användarnamnet och lösenordet till den användare som beställaren har angett.

Alla träningsprodukter kan beställas som engångsbeställning. Den personliga användarlicensen är giltig i 1 månad – 12 månader beroende på produkt.

Det är möjligt att beställa delar av träningsprodukterna som ett långtidsabonnemang. Beroende på produkt är prenumerationsperioden 12 månader till 5 år efter mottagandet av användar-ID. Den personliga användarlicensen är giltig i 12 månader från beställning och från förnyelse av långtidsabonnemang.

Fortlöpande prenumerationer faktureras när en ny prenumerationsperiod inleds. En fortlöpande prenumeration fortsätter automatiskt såvida den inte avslutas innan nästa prenumerationsperiod inleds.

Prenumeranten kan säga upp den fortlöpande prenumerationen genom att logga in i prenumerantens administrationsvy i webbutiken eller genom att skriftligen meddela uppsägningen via e-post till ekoulutukset@rateko.fi. Uppsägningen träder i kraft i början av den nya faktureringsperioden. Prenumerationen måste sägas upp minst en månad (1 mån.) innan den nya faktureringsperioden inleds.

Utbildningsprodukten är personlig, länken till utbildningen får inte delas med andra och rätten att delta i utbildningen får inte överlåtas till en annan person. Suomen Rakennusmedia Oy har rätt att avlägsna personer från utbildningen som inte har rätt att delta i den.

PRISLISTA

Suomen Rakennusmedia Oy tar ut en avgift för användningen av tjänsterna i enlighet med vid tillfället aktuell prislista. Vid tidpunkten gällande moms läggs till priset. Du hittar prisuppgifter för varje utbildningsprogram på adressen https://verkkokauppa.rateko.fi/ eller genom att kontakta Suomen Rakennusmedia Oy:s kundtjänst.

Beställaren är vid behov skyldig att bevisa att medlemskapet berättigar till prisavdrag. I annat fall har Suomen Rakennusmedia Oy rätt att fakturera den levererade produkten eller tjänsten till normalpris eller i efterhand debitera skillnaden mellan normalpriset och medlemspriset. Vid frågor om medlemskap, kontakta Suomen Rakennusmedia Oy:s kundtjänst på ekoulutukset@rateko.fi.

TILLHANDAHÅLLARE AV BETALTJÄNSTEN OCH INTERNETBANKEN

Paytrail Oyj (2122839-7) producerar och tillhandahåller betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till försäljaren. Paytrail Oyj har ett beviljat verksamhetstillstånd för betalningsinstitut.

Paytrail Oyj, business ID 2552865-3
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

https://www.paytrail.com/


BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURERINGSAVGIFT

För att beställa en faktura krävs registrering och inloggning i webbutiken. Betalningsvillkoret är 14 dagar.

Vid faktureringstillfället gällande faktureringsavgift läggs till fakturorna. Den faktureringsavgift som för närvarande gäller (17.4.2024) är 0 € (moms 0 %). Det är möjligt att på separat begäran få fakturan skickad som pappersfaktura. Då debiteras ett tillägg om 5 € (+ moms 24 %) för pappersfakturan.

KUNDEN OCH DATASKYDD

Vid beställning är kunden skyldig att ange korrekta uppgifter i beställningsformuläret. Kunduppgifterna lagras i webbutikens användarregister. All information som lagras i registret används och förvaras för att upprätthålla kundrelationen och för att använda utbildningsprodukterna.

Deltagaruppgifterna som angetts i beställningen lagras i Suomen Rakennusmedia Oy:s studeranderegister för webbutbildningar. Information om avklarade kurser överförs till Vastuu Groups elektroniska tjänster samt passagekontrollsystemet Zeroni. Mer information finns i dataskyddsbeskrivningen https://rateko.fi/ekoulutus/tietosuojaseloste.

Suomen Rakennusmedia Oy kan lämna ut uppgifter från registret till utbildningscentret Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, som hör till samma koncern, för berättigade ändamål (t.ex. direktmarknadsföring) i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kunden kan förbjuda användning och behandling av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kontrollera uppgifterna om sig själv genom att kontakta Suomen Rakennusmedias kundtjänst. Förfrågningar ska göras skriftligen och undertecknas, och skickas till adressen: Suomen Rakennusmedia Oy/kundtjänst, Södra kajen 10, 00130 Helsingfors. 

Dataskyddsbeskrivningen enligt dataskyddsförordningen finns på adressen Suomen Rakennusmedia Oy, Södra kajen 10, 00130 Helsingfors och på https://rateko.fi/ekoulutus/tietosuojaseloste

Uppdaterad 17.4.2024