Flowers

eKosteus ja eKosteusPlus – püsitellimus

86,00  (+ KM 24%) / 5 aastat

Püsitellimus

eKosteus on niiskusohje veebikoolitus ehitusvaldkonna töötajatele ja teenistujatele. eKosteus annab koondülevaate niiskusohje alustest ja tõstab tootlikkust, parandab kvaliteeti ning on tõhus viis pädevuse arendamiseks.

eKosteus pakub kas algtaseme (eKosteus) või edasijõudnute (eKosteusPlus) õpet. Sama tellimus annab õiguse kasutada nii algtaseme kui ka edasijõudnute kursust. Koolitusi saab läbida omas tempos.

Algtaseme eKosteus või eKosteusPlus edasijõudnutele?

Algtaseme eKosteus-koolitusel õpitakse tundma niiskusohje aluseid, ehitustöödel probleeme põhjustavaid niiskusallikaid, ehitustoodete ja pooleliolevate tarindite kaitset, kuivamist ning kuivatamist. eKosteus on suunatud kõigile ehitusobjektil töötavatele isikutele.

Algtaseme kursus sisaldab üht koolitusmoodulit ja eksamit.

Kestus: 1 tund
Keelevalikud: soome, inglise, eesti, vene
Tulemuste kehtivus: 5 aastat

eKosteusPlus selgitab algtaseme kursusest põhjalikumalt kuivatusviiside sõltuvust aastaajast ja ilmastikutingimustest, avardab teadmisi õigusaktidest, kuivatusseadmetest ja hinnangulistest kuivamisaegadest ning tutvustab Kuivaketju10 mudeli põhimõtteid ja niiskusohje kavandamist toetavat teavet pooleliolevate tarindite kaitsmise võimaluste kohta. Koolitusel käsitletakse algtaseme kursusega võrreldes ulatuslikumalt ka õigusakte, seadustega kehtestatud niiskusohje dokumente, valdkonna kirjandust, õhuniiskusega seotud mõisteid ja ehitise rõhusuhete variatsioone. eKosteusPlus on suunatud ehitusettevõtetes töötavatele teenistujatele ja objektide juhtivpersonalile.

eKosteusPlus edasijõudnutele koosneb kümnest moodulist, igale moodulile järgneb eksam.

Kestus: 8 tund
Keelevalikud: soome
Tulemuste kehtivus: 5 aastat

Üldist

Tellimuse esitamiseks vajate osaleja maksunumbrit, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Osaleja maksunumber peab sisalduma ehitusvaldkonna maksunumbrite registris. Tellimuse vormistamise järel ja püsitellimuse perioodi vahetumisel saadetakse osalejale SMS-i ja e-posti teel koolitussüsteemi sisselogimise andmed ning link. Osalejal on koolituse läbimiseks aega üks aasta. Üheaastane läbimisaeg algab uuesti, kui tellimusperiood vahetub.

Koolituse läbimist tõendab pdf-vormingus tunnistus. eKosteus sooritused kuvatakse Vastuu Grupi elektroonilistes teenustes ja Valtti kaardil, kui isik on lisatud Vastuu Grupi töötajate juhtimise teenusesse ning tööandjal on Valtti+ litsents, mille kaudu on info volitatud küsijale. Lisaks on tulemused näha Zeroni läbipääsusüsteemis. 

Püsitellimust uuendatakse kord viie aasta jooksul kuni selle lõpetamiseni. Tellimus tuleb lõpetada vähemalt üks (1) kuu enne uue arveldusperioodi algust veebipoes või võttes ühendust klienditeenindusega aadressil ekoulutukset@rateko.fi. Koolitustellimuse arveldamine põhineb tellitud osalemisõiguste arvul, mitte kursuse tulemustel.

Koolitus eKosteus on loodud koostöös RATEKO, Suomen Rakennusmedia, Rakennusteollisuus RT ja neljateistkümne suurima ehitusettevõttega.

Rakennusteollisuus RT liiduühenduse liikmed saavad koolituselt 50 % allahindlust.