Flowers

eKosteus och eKosteusPlus – fortlöpande prenumeration

86,00  (+ Moms 24%) varje 5 år

Fortlöpande prenumeration

eKosteus är en webbutbildning om fukthantering för byggarbetare och tjänstemän inom byggbranschen. eKosteus sammanställer den grundläggande informationen om fukthantering och ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten och är ett effektivt sätt att öka kompetensen.

eKosteus kan genomföras antingen som grundkurs (eKosteus) eller som en fördjupning (eKosteusPlus). En och samma beställning ger dig licens till både grundkursen och fördjupningskursen. Du kan utföra utbildningarna i din egen takt.

Grundkursen eKousteus eller fördjupningskursen eKosteusPlus?

I grundkursen eKosteus får du lära dig grunderna i fukthantering, torkning, fuktkällor som belastar konstruktionen samt hur man bäst skyddar byggprodukter och ofärdiga byggdelar. eKosteus vänder sig till alla som arbetar på en byggarbetsplats.

Grundkursen innehåller en utbildningsmodul och ett test.

Längd: 1 timme
Språkalternativ: finska, engelska, estniska, ryska
Resultatets giltighet: 5 år

eKosteusPlus fördjupar sig mer än grundkursen i hur torkmetoderna är beroende av årstiderna och väderförhållandena, utvidgar dina kunskaper om lagstiftning, torkutrustning samt uppskattning av torktid. Du får också lära dig mer om modellen Torrkedja10 och dess grundprinciper samt information om planering för fukthantering gällande skyddsalternativ för oavslutade konstruktioner. Utbildningen går djupare än grundkursen igenom även lagstiftning, lagstadgade fukthanteringsdokument, litteratur inom området, begrepp relaterade till luftfuktighet och variationer i byggnaders tryckförhållanden. eKosteusPlus vänder sig till de som arbetar inom byggfirmor samt ledningen på byggarbetsplatser.

Fördjupningskursen eKosteusPlus består av tio moduler och varje modul följs av ett test.

Längd: 8 timmar
Språkalternativ: finska
Resultatets giltighet: 5 år

Allmänt

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister. Efter att beställningen har genomförts och när en ny prenumerationsperiod inleds för en fortlöpande prenumeration får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen. Perioden för genomförande på ett år börjar på nytt när en ny prenumerationsperiod inleds.

Du får ett pdf-intyg över genomförd utbildning. Om personen har lagts till i Vastuu Groups tjänst Personalhantering och arbetsgivaren har en Valtti+-licens, genom vilken informationen auktoriseras till den som frågar efter dem, kan man i Vastuu Groups elektroniska tjänster och på Valttikortet kontrollera hur länge godkända resultat från ePerehdytys är giltig. Godkända resultat visas också i passagekontrollsystemet Zeroni.

Den fortlöpande prenumerationen förnyas vart femte år tills den sägs upp. Prenumerationen måste sägas upp minst en månad (1 mån.) innan den nya faktureringsperioden inleds i webbutiken eller genom att kontakta kundtjänst på ekoulutukset@rateko.fi. Faktureringen av utbildningsbeställningar baseras på antalet beställda utbildningsbehörigheter, inte slutförda kurser.

eKosteus-utbildningen har tagits fram i samarbete mellan RATEKO, Suomen Rakennusmedia och Rakennusteollisuus RT och de fjorton största byggföretagen.

För medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT är priset på utbildningen 43 €/person + moms 24% vart femte år.