Flowers

ePerehdytys – ühekordne tellimus

26,00  (+ KM 24%)

Ühekordne tellimus

ePerehdytys on hõlpsasti kasutatav veebikoolitus, mis tutvustab üldisi tööohutusega seotud küsimusi. 

Koolituse ePerehdytys sooritanud isik:

  • teab, miks tööohutus on tähtis
  • teab, kuidas tööohutust tõsta
  • oskab ühisel objektil töötada
  • oskab tuvastada tööohutusriske
  • teab, mida riski avastamisel teha
  • oskab käituda tööõnnetusi ärahoidval viisil
  • oskab teadmisi oma töös rakendada.

Kestus: u 50 minutit

Keelevalikud: soome, rootsi, eesti, vene, läti, leedu, inglise, rumeenia, poola, ukraina ja usbeki

Tulemuste kehtivus: 12 kuud

ePerehdytys läbitakse enne objektile saabumist. Kui iga töötaja on eelnevalt läbinud üldise tutvustava koolituse, saab objektil keskenduda objektipõhisele õppele ja süveneda objekti eripäradesse.

Tellimuse esitamiseks vajate osaleja maksunumbrit, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Osaleja maksunumber peab sisalduma ehitusvaldkonna maksunumbrite registris. Tellimuse vormistamise järel saadetakse osalejale SMS-i ja e-posti teel koolitussüsteemi sisselogimise andmed ning link. Osalejal on koolituse läbimiseks aega üks aasta.

Koolituse läbimist tõendab pdf-vormingus tunnistus. ePerehdytys sooritused kuvatakse Vastuu Grupi elektroonilistes teenustes ja Valtti kaardil, kui isik on lisatud Vastuu Grupi töötajate juhtimise teenusesse ning tööandjal on Valtti+ litsents, mille kaudu on info volitatud küsijale. Lisaks on tulemused näha Zeroni läbipääsusüsteemis. 

Koolituse ePerehdytys haldamise ja arendamisega tegelevad Rakennusteollisuus RT, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Suomen Rakennusmedia Oy. Koolituse ePerehdytys sisu vastab õigusaktidele ja on ajakohane. Töötaja tööohutuse ja tööks ettevalmistamise eest vastutab tööandja.

Rakennusteollisuus RT liiduühenduse liikmed saavad koolituselt 50 % allahindlust.