Flowers

ePerehdytys – engångsbeställning

26,00  (+ Moms 24%)

Engångsbeställning

ePerehdytys är en användarvänlig webbutbildning som ger dig en allmän introduktion i arbetssäkerhet.

En person som har slutfört ePerehdytys-kursen:

  • vet varför arbetssäkerhet är viktigt
  • vet hur arbetssäkerheten kan förbättras
  • kan arbeta på en gemensam byggarbetsplats
  • kan identifiera arbetssäkerhetsrisker
  • kan agera när en risk upptäcks
  • kan förebygga olycksfall i arbetet
  • kan tillämpa sin kunskap i arbetet.

Längd: ca 50 minuter

Språkalternativ: finska, svenska, estniska, ryska, lettiska, litauiska, engelska, rumänska, polska, ukrainska och uzbekiska

Resultatets giltighet 12 månader

ePerehdytys genomförs innan ankomsten till byggarbetsplatsen. När varje medarbetare har slutfört den allmänna introduktionen på förhand, kan man på byggarbetsplatsen fokusera på platsspecifik orientering och fördjupa sig i byggarbetsplatsens särdrag.

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister. Efter beställningen får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen.

Du får ett pdf-intyg över genomförd utbildning. Om personen har lagts till i Vastuu Groups tjänst Personalhantering och arbetsgivaren har en Valtti+-licens, genom vilken informationen auktoriseras till den som frågar efter dem, kan man i Vastuu Groups elektroniska tjänster och på Valttikortet kontrollera hur länge godkända resultat från ePerehdytys är giltig. Godkända resultat visas också i passagekontrollsystemet Zeroni.

Rakennusteollisuus RT, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO och Suomen Rakennusmedia Oy underhåller och utvecklar ePerehdytys. Innehållet i ePerehdytys är uppdaterat och regelenligt. Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens arbetarskydd och arbetsintroduktion.

Medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT får 50 % rabatt på ePerehdytys.