Flowers

eTeline – engångsbeställning

146,00  (+ Moms 24%)

Engångsbeställning

På grundkursen eTeline för ställningsbyggare går du på ett mångsidigt sätt igenom kompetensområden som hör till ställningsbyggarens arbete och ställningsmontage. En genomgång av alla delar ger omfattande information om ställningsarbete, dess mångsidighet och uppgifter som kräver specialkompetens.

Längd: 4–10 timmar

Språkalternativ: finska, engelska, estniska, polska, ryska

Resultatets giltighet: 5 år

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen är de som har börjat arbeta som ställningsbyggare eller som har arbetat en längre tid inom branschen. Grundkursen ger också användbar information för dig som arbetar med säkerhet, övervakning och arbetsbeställningar på byggarbetsplatsen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre delar.

Den första delen av utbildningen täcker grunderna: arbetssäkerhet och dess föreskrifter, frågor relaterade till materiallyft och korrekta lyftmetoder, arbete på byggplatsen och grundläggande färdigheter i att resa, demontera och täcka över ställningar.

Den andra delen fokuserar på uppgifter som kräver expertis, såsom väderskydd, ställningsplaner, förankring, belastning och säker användning av ställningar, samt den egna orken i ett krävande arbete.

Den tredje delen avhandlar områden inom ställningsarbete som kräver specialkompetens, såsom material- och personliftar, beaktande av asbest- och elarbeten samt frågor relaterade till montering av specialställningar. Den tredje delen omfattar även arbete i slutna utrymmen, rörställningar och kontroll och ibruktagning av ställningar.

I varje avsnitt verifieras kompetensen genom tester. Utbildningens längd beror på den studerandes grundläggande kunskaper och erfarenhet.

Allmänt

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister.

Efter beställningen får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen. Du får ett pdf-intyg över den genomförda utbildningen, och en anteckning om avklarad kurs syns också i passagekontrollsystemet Zeroni.

Medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT får 50 % rabatt på eTeline.