Flowers

eKemikaali – engångsbeställning

26,00  (+ Moms 24%)

Engångsbeställning

eKemikaali är en allmän utbildning på miniminivå baserad på EU:s REACH-förordning, och den är obligatorisk för alla arbetstagare som hanterar diisocyanater och för de som övervakar detta arbete. Efter den 24 augusti 2023 får inte kemikalier som innehåller diisocyanater längre användas för yrkesmässigt bruk om inte arbetstagaren har genomfört en godkänd utbildning i säker användning av diisocyanater. 

Utbildningen omfattar:

  • egenskaper hos diisocyanat och vilka faror det kan orsaka
  • hur faror ska undvikas
  • korrekt personlig skyddsutrustning och dess användning

Efter avslutad utbildning:

  • känner du till farorna med diisocyanatarbete och kan undvika dem
  • kan du på ett säkert sätt hantera produkter som innehåller diisocyanat
  • kan du skydda dig på ett korrekt sätt vid arbete med diisocyanater.

Längd: ca 50 minuter
Språkalternativ: finska, svenska, engelska
Resultatets giltighet: 5 år

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister. Efter beställningen får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen.

Du får ett pdf-intyg över genomförd utbildning. Om personen har lagts till i Vastuu Groups tjänst Personalhantering och arbetsgivaren har en Valtti+-licens, genom vilken informationen auktoriseras till den som frågar efter dem, kan man i Vastuu Groups elektroniska tjänster och på Valttikortet kontrollera hur länge godkända resultat från ePerehdytys är giltig. Godkända resultat visas också i passagekontrollsystemet Zeroni.

Utbildningen har producerats i samarbete med Würth Oy.

Medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT får 50 % rabatt på eKemikaali.