Hankearkisto

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo -hankekokonaisuus muodostuu kolmesta osahankkeesta: turvallisuusjohtamisen tutkimuksesta, mobiiliturva-sovelluksen testaamisesta ja turvallisuusoppaasta.

RaTuLo-tutkimushanke

Rakennushankkeen turvallisuusloikka RaTuLo – perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista ja alentaa tapaturmataajuutta tilanteissa, joissa työntekijät ovat suorittaneet rakennusalan ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa.

Hanke tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa työtapaturmista ja niiden estämisestä. Tutkimushanke antaa työvälineitä turvallisuusjohtamiseen, riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien estämiseen sekä uusia perehdytyskäytäntöjä parantamaan työntekijöiden turvallisuutta rakennusalalla.

RaTuLo-tutkimushankkeen loppuraportti

RaTuLo-mobiiliturva

RaTuLo-hankkeen mobiilikokeilussa rakennustyömaan turvallisuustietoa kerätään, hallitaan ja jaetaan puhelinsovelluksen avulla. Mobiiliturva-sovelluksen avulla testataan, miten onnettomuuksia ehkäisevät toimenpiteet ja keinot saadaan nopeasti työntekijöiden tietoon, ja sitä kautta onnettomuudet vähenemään työmaalla. Mobiiliturva tarjoaa tehokkaan kanavan muutoksista tiedottamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, sekä reaaliaikaisen turvallisuustiedon välittämiseen työmaalla.

Tutustu jo päättyneeseen Mobiiliturvaan myös Kokeilunpaikka-sivustolla.

RaTuLo-opas

Olet suuressa vaarassa! Käytännön keinot tapaturmien estämiseksi rakennustyömaalla -opas toimii turvallisuusjohtamisen työkaluna.

Oppaaseen on koottu kokemuksia ja hyviä käytänteitä työtapaturmien estämiseksi. Lataa RaTuLo-opas

KOPPI – Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatioita

KOPPI-hankkeessa kehitettiin 2018 – 2019 oppilaitoksen henkilökunnan osaamista ja valittuja ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen keskeinen tavoite oli oppia palvelumuotoilua, tehdä oivalluksia sen käytöstä ja kehittää omaa toimintaa ja ydinprosessien sujuvuutta palvelumuotoilua hyödyntäen. Sujuvuus on oppilaan polun selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten oppimispolkujen osalta, asiakaspalvelukäytäntöjen uudistamista ja hallinnollisten toimintojen kehittämistä, sekä sujuvampien ja tehokkaampien työtapojen käyttöönottoa.

Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -hankekokonaisuuden hanke edisti ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintatapojen kehittämistä avoimesti ja yhdessä.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ydinprosesseja ja osaamista kehittivät RATEKOn kanssa AEL, Business College Helsinki, Kiinko – Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Perho Liiketalousopisto, joka koordinoi KOPPI-hanketta.