Flowers

Sertifitseerimiseksam eKatto (ainult liikmesettevõtetele) – ühekordne tellimus

20,00  (+ KM 24%)

Ühekordne tellimus

Sertifitseerimiseksam eKatto on Kattoliitto ry poolt kasutusele võetud katusetööde sertifitseerimiseksam Kattoliitto liikmesettevõtete töötajatele. Eksami eesmärk on pakkuda katusepaigaldajatele võimalust tõendada oma ametioskusi ja erialaseid teadmisi. Eksami sooritamise järel saab töötaja eksami raames katsetatud katusekattematerjali kohta Kattoliitto ry poolt tõendatud isikliku sertifikaadi. Sertifikaat kehtib kolm aastat. 

Sertifitseerimiseksam eKatto on loodud koostöös RATEKO, Suomen Rakennusmedia ja Kattoliitto ry vahel.