Flowers

eTeline – püsitellimus

146,00  (+ KM 24%) / 5 aastat

Püsitellimus

Tellingupaigaldaja eTeline algtaseme kursus käsitleb mitmekülgselt tellingupaigaldaja tööd ja tellingute paigaldamisega seotud eriteadmisi. Kõigi osade läbimine annab põhjaliku ülevaate tellingutöödest, nende mitmekülgsusest ja erioskusi nõudvatest ülesannetest.

Kestus: 4–10 tundi

Keelevalikud: soome, inglise, eesti, poola, vene

Tulemuste kehtivus: 5 aastat

Sihtrühm

Koolituse esmane sihtrühm on isikud, kes on alustanud tööd tellingute paigaldajana või töötanud sel alal pikemat aega. Algtaseme kursus pakub kasulikku teavet ka objekti ohutuse, järelevalve ja töökäskudega töötavatele isikutele.

Koolituse sisu

Koolitus koosneb kolmest osast.

Koolituse esimeses osas käsitletakse põhitõdesid: tööohutust ja tööohutusalaseid õigusakte, tõsteseadmete ja õigete tõsteviisidega seonduvaid küsimusi, ehitusobjektil töötamist ning tellingute püstitamise, lahtivõtmise ja katmisega seotud põhioskusi.

Teises osas keskendutakse oskusi nõudvatele tööülesannetele nagu kaitse ilmastiku eest, tellinguplaanid, ankurdamine, koormused ja tellingute ohutu kasutamine, samuti isiklikule raske tööga toimetulekule.

Kolmandas osas vaadatakse üle eriteadmisi nõudvad tellingutööde valdkonnad nagu materjalitõstukid ja tõstuktööplatvormid, asbesti- ja elektritööde ning eritellingute kokkupanemisega seonduvad asjaolud. Kolmandas osas käsitletakse kinnises ruumis töötamist, torutellinguid ja tellingute kontrollimist ning kasutuselevõttu.

Igas osas tõendatakse teadmised testidega. Koolituse sooritamisele kuluv aeg sõltub õppuri põhioskustest ja kogemustest.

Üldist

Tellimuse esitamiseks vajate osaleja maksunumbrit, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Osaleja maksunumber peab sisalduma ehitusvaldkonna maksunumbrite registris.

Tellimuse vormistamise järel ja püsitellimuse perioodi vahetumisel saadetakse osalejale SMS-i ja e-posti teel koolitussüsteemi sisselogimise andmed ning link. Osalejal on koolituse läbimiseks aega üks aasta. Üheaastane läbimisaeg algab uuesti, kui tellimusperiood vahetub. Läbitud koolituse kohta väljastatakse pdf-vormingus tunnistus, lisaks on läbimine nähtav Zeroni läbipääsusüsteemis.

Püsitellimust uuendatakse kord viie aasta jooksul kuni selle lõpetamiseni. Tellimus tuleb lõpetada vähemalt üks (1) kuu enne uue arveldusperioodi algust veebipoes või võttes ühendust klienditeenindusega aadressil ekoulutukset@rateko.fi. Koolitustellimuse arveldamine põhineb tellitud osalemisõiguste arvul, mitte kursuse tulemustel.

Koolituse hind Rakennusteollisuus RT liiduühenduse liikmete jaoks on 73 €/osaleja + KM 24% / 5 aastat.