Flowers

eKierrätys – engångsbeställning

26,00  (+ Moms 24%)

Engångsbeställning

eKierrätys är en webbutbildning om återvinning av byggavfall på byggarbetsplatser. Utbildningen fokuserar på det avfall som vanligtvis uppstår på byggarbetsplatser och hur det ska sorteras.

Materialet omfattar bl.a. avfallshantering på byggarbetsplatsen, olika sorters avfall och deras sortering, arbetsfasspecifika förteckningar över avfall som uppkommer i olika arbetsskeden. Utbildningen är avsedd för alla som arbetar på byggarbetsplatser.

Kompetensen verifieras genom ett test och en person som har slutfört kursen vet:

  • varför sortering spelar en viktig roll på en byggarbetsplats
  • vilka krav som gäller för sortering på byggarbetsplatser
  • vilket avfall på byggarbetsplatsen hör hemma i vilket kärl.

Längd: 1 timme

Språkalternativ: finska

eKierrätys har tagits fram i samarbete mellan RATEKO, Suomen Rakennusmedia och Lassila & Tikanoja.

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister. 

Efter beställningen får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen. Du får ett pdf-intyg över den genomförda utbildningen, och en anteckning om avklarad kurs syns också i passagekontrollsystemet Zeroni.

För medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT är priset på utbildningen 13 €/person + moms 24%.