Flowers

eKestävyys – engångsbeställning

40,00  (+ Moms 24%)

Engångsbeställning

eKestävyys är en snabbintroduktion i vad cirkulär ekonomi och koldioxidsnålhet innebär inom byggnation.

Webbutbildningen behandlar bland annat gällande och planerad lagstiftning, olika styrmetoder och indikatorer, val som gjorts under byggskedet och metoder att påverka byggnadens energianvändning i olika skeden av dess livscykel. I utbildningen utreds möjligheter och metoder för att minska utsläppen.

Kompetensmål för eKestävyys-utbildningen:

  • Att förstå beroendeförhållandet och betydelsen av de mål som ingår i hållbart byggande och koldioxidsnål cirkulär ekonomi.
  • Att kunna bedöma konsekvenserna av olika åtgärder.
  • Att vilja tillägna sig tanke- och verksamhetsmodeller för koldioxidsnål cirkulär ekonomi.
  • Att tillsammans med andra vilja öka, utveckla och stödja koldioxidsnål cirkulär ekonomi.

Längd: cirka 2,5 timmar

Språkalternativ: finska och engelska

För att göra en beställning behöver du deltagarens skattenummer, telefonnummer och e-postadress. Deltagarens skattenummer ska finnas i byggbranschens skattenummerregister.

Efter beställningen får deltagaren inloggningsuppgifter och en länk till utbildningssystemet via sms och e-post. Deltagaren har ett år på sig att genomföra utbildningen. Du får ett pdf-intyg över den genomförda utbildningen, och en anteckning om avklarad kurs syns också i passagekontrollsystemet Zeroni.

Utbildningscentret Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO och Suomen Rakennusmedia Oy underhåller och utvecklar eKestävyys tillsammans.

Medlemmar i förbundsorganisationen Rakennusteollisuus RT får 50 % rabatt på eKestävyys.