eKosteus on kosteudenhallinnan verkkokoulutus rakennusalan työntekijöille ja toimihenkilöille. eKosteus kokoaa yhteen kosteudenhallinnan perustiedot ja lisää tuottavuutta, parantaa laatua ja on tehokas tapa kasvattaa osaamista. eKosteuden voi opiskella joko perustasoisena tai syventävänä. 

Mikä on eKosteus?

 • Kosteudenhallinnan verkkokoulutus rakennusalan työntekijöille ja toimihenkilöille​
 • Kokoaa yhteen kosteudenhallinnan keskeiset perustiedot
 • Opiskellaan omaan tahtiin ja moduulit voi suorittaa joko perustasoisina tai syventävinä​
 • Muodostuu kymmenestä moduulista, jokaisen moduulin jälkeen on tentti
 • Yhden moduulin opiskelu perustasoisena kestää noin 20 minuuttia. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 4 tuntia
 • Koulutuksessa hankittu pätevyys on voimassa 5 vuotta

Hyödyt yritykselle

Lisää tuottavuutta. Ennaltaehkäisy vähentaa kosteudesta johtuvien korjaustoimenpiteiden tarvetta.

Parantaa laatua. Onnistunut kosteudenhallinta vähentää kosteudesta aiheutuvia vaurioita rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Vahvistaa osaamista. Verkkokoulutus on joustava ja tehokas tapa vahvistaa ja varmistaa työntekijöiden kosteusosaamista.

Hyödyt suorittajalle

Tietää

 • miksi kosteudenhallinta on tärkeää    
 • mitkä lakisääteiset velvoitteet ja vastuut koskevat rakentamisen eri osapuolia      
 • mitkä ovat viranomaisohjeistuksen ja hyvän rakentamistavan mukaisia toimintatapoja   
 • miten rakennustuotteet ja keskeneräiset rakennusosat suojataan kosteudelta    
 • miten rakenteiden kuivumista voidaan nopeuttaa    
 • Kuivaketju10-toimintamallin perusperiaatteet.  

Ymmärtää

 • mitkä tekijät vaikuttavat kosteuden siirtymiseen, tiivistymiseen ja haihtumiseen   
 • mitkä kosteuslähteet rasittavat rakennusta ja kuinka rakennus suojataan kosteudelta  
 • miksi rakennus ja sen yksityiskohdat on rakennettava huolellisesti ja suunnitelmien mukaisesti.   

Osaa

 • tunnistaa ja estää kosteusriskit
 • toimia oikein kosteusriskin havaitessaan
 • etsiä ja soveltaa tietoa työssään.

Peruskurssi eKosteus vai syventävä eKosteusPlus?

eKosteus-koulutuksessa tutustut  kosteudenhallinnan perusteisiin, rakentamista rasittaviin kosteuslähteisiin, rakennustuotteiden ja keskeneräisten rakennusosien suojaamiseen, kuivumiseen, kuivattamiseen ja Kuivaketju10-mallin perusperiaatteisiin. Koulutus kertoo myös rakentamista koskevista vastuista ja lakisääteisistä velvoitteista, sekä hyvän rakentamistavan mukaisista toimintatavoista. eKosteus on kohdennettu kaikille työmaalla työskenteleville henkilöille

eKosteusPlus pureutuu  peruskurssia tarkemmin kuivatusmenetelmien riippuvuuteen vuodenajoista ja sääolosuhteista, laajenna tietojasi kuivatuskalustosta sekä kuivumisaika-arvioista, sekä perehdy kosteudenhallinnan suunnittelua tukevaan tietoon keskeneräisten rakenteiden suojaamisvaihtoehdoista. Koulutus kertoo peruskurssia laajemmin myös lainsäädännöstä, lakisääteisistä kosteudenhallinnan dokumenteista, alan kirjallisuudesta, ilman kosteuteen liittyvistä käsitteistä ja rakennuksen painesuhteiden vaihtelusta. eKosteusPlus on kohdennettu rakennusliikkeissä toimiville toimihenkilöille ja työmaajohdolle. 

eKosteuden hinta

Hinta 80 €/henkilö (+ alv 24 %)
Hinta RT:n jäsenille 40 €/henkilö (+ alv 24 %)
Hinta rakennusalan oppilaitoksille (opiskelijat, opettajat) 0 €/henkilö (+ alv 24 %)

eKosteus-koulutus on tuotettu yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja neljäntoista suurimman rakennusyrityksen kanssa.  

Tutustu

eKosteus-demo
Demon salasana: KHdemo2020

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

LISÄTIETOJA
Asiakaspalvelu


09 1299 345
ekoulutukset@rateko.fi