Kokenut kouluttaja

”RATEKO:n pitkä kokemus ja osaava henkilökunta näkyvät oppilaitoksen työskentelyssä ja paneutumisessa opetustehtävän huolelliseen ja vaikuttavaan toteutukseen.” Auditointiraportti 10.2.2020, Eurofins Expert Services Oy

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta.

  • Seuraamme rakennusalan muutoksia ja kehitämme koulutuksiamme alan tarpeita vastaaviksi.
  • Keräämme palautetta kaikista opetustapahtumista, jotta voimme kehittää toimintaamme ja koulutuspäivien ja koulutusten sisältöä. Saamamme palaute on useimmiten kiitettävää.
  • Koulutuksilla on aina nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa koulutuksen sisällöstä ja käytännön järjestelyistä.
  • Pidemmissä koulutuksissa yhteyshenkilö toimii tutkinnon ohjaajana tukien opintojen etenemistä.
  • Järjestämme koulutuksia myös yrityskohtaisina.

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Meillä on yli 50 vuoden kokemus kouluttajana toimimisesta ja suhtaudumme intohimoisesti ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen rakennusalalla.