Kosteudenhallinta

Rakennusalan kosteudenhallintaosaamisen parantamisen hankkeen tavoitteena on lisätä rakennusalan työmaahenkilöstön kosteudenhallintaosaamista ja vahvistaa laadukasta rakentamista tuottamalla selkeä ja käytännönläheinen koulutus aiheesta.

Kosteudenhallintahankkeessa on mukana 14 rakennusliikettä, jotka osallistuvat hankkeeseen tuomalla asiantuntemuksensa ja kokemuksensa, sekä hyvät käytänteensä ja materiaalinsa sisältötyöryhmän käyttöön. Näin hankkeessa tuotettavasta e-oppimisratkaisusta tulee kattava ja monipuolinen kokonaisuus.

Hanke on edennyt kevään aikana aineistojen ja sisältöjen koostamisella sekä erilaisilla työpajoilla. Koulutusta pilotoidaan ja testataan syksyllä, ja oppimiskokonaisuus valmistuu kevään 2020 aikana.

  • Hankkeessa tuotettava verkkokoulutus lisää osaamista ja ymmärrystä kosteudenhallinnan merkityksestä ja hyvistä käytänteistä.
  • Kohderyhmänä on ensimmäisessä vaiheessa rakennusyritysten henkilöstö sekä aliurakointi.
  • Hanke on osa Laatupolku-hanketta, jossa kehitetään osaamista ja työkaluja rakentamisen laatuongelmien poistamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Kosteudenhallinnan koulutuksen tuottaa Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Rakennusmedia Oy ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO.

Lue myös Kosteudenhallinta on kaikkien asia

LISÄTIETOJA
Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi